سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
رویدادهای پیش رو rss_feed
حوزه های صنعتـــی
پوشش¬های کربن شبه الماس (DLC) از جمله پوشش¬های نوین در حوزه مهندسی سطح است که به دلیل خواص منحصر به فرد از جمله ضریب اصطکاک پایین به عنوان لایه خارجی بر روی قطعات اعمال می¬شود. سختی بالا و مقاومت در برابر حملات شیمیایی از جمله دیگر خصوصاتی است که...
بخش آماری