تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار | پایان نامه ها | بررسی تاثیر فشار محفظه بر خواص پوشش TiN در فرآیند پوشش‌دهی به‌روش قوس کاتدی (چسبندگی، سختی، تراکم، تنش پسماند و زبری)
حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه
بررسی تاثیر فشار محفظه بر خواص پوشش TiN در فرآیند پوشش‌دهی به‌روش قوس کاتدی (چسبندگی، سختی، تراکم، تنش پسماند و زبری)
یکی از پارامترهای تاثیرگذار در فرایندهای لایه نشانی به روش رسوب¬گذاری فیزیکی از فاز بخار (PVD)، تاثیر فشار محفظه کاری بر خواص پوشش¬ها می¬باشد. میزان فشار با فلوی گازهایی چون نیتروژن و آرگون قابل تنظیم است. نسبت این دو، در مورفولوژی سطح، سختی و حتی تراکم پوشش اثرگذار است. هدف از این طرح یافتن، فشار مناسب برای دستیابی به خواص مطلوب پوشش می باشد.