تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار | پایان نامه ها | بررسی و مقایسه تاثیر ولتاژ بایاس پالسی و مستقیم (DC) بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی پوشش TiAlN ایجاد‌شده به‌روش قوس کاتدی
حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه
بررسی و مقایسه تاثیر ولتاژ بایاس پالسی و مستقیم (DC) بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی پوشش TiAlN ایجاد‌شده به‌روش قوس کاتدی
توسعه علم و فناوری نانو در حوزه¬ها مختلف علمی و به دنبال آن گسترش کاربردهای آن در حوزه¬های صنعتی مربوطه علاوه بر بهبود خواص مواد و محصولات فعلی موجب ایجاد خواص یا ویژگی¬های جدید در محصولات موجود شده است. ایجاد پوشش¬هایی با قابلیت¬های مختلف در مقیاس نانومتری (پوشش¬هایی با ضخامتی کمتر از 100 نانومتر) بر روی ابزارها و ماشین آلات صنعتی سبب بهبود عملکرد، کارآیی و عمر قطعات شده است. تولید و مهندسی پوشش¬ها با هدف ایجاد پوشش¬های جدید یا بهبود خواص آنها از جمله حوزه¬های پژوهشی در زمینه پژوهش¬های دانشگاهی مرتبط با فناوری نانو است. در فرآیند پوشش دهی قطعات عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند که از این موارد ولتاژ بایاس است. ولتاژ بایاس به عنوان یکی از ضروریات فرایند، لازم است به زیرلایه (قطعات) اعمال شود. پژوهشگران زیادی در خصوص اثر ولتاژ بایاس بر خواص سایشی و مکانیکی پوشش¬ها فعالیت و مطالعه نموده¬اند. در این پژوهش بررسی اثر نوع ولتاژ اعمالی (پالسی یا DC) به بایاس، بر خواص مکانیکی و سایشی پوشش مدنظر است. ارزیابی کمی و کیفی و مقایسه خواص مکانیکی و سایشی پوشش ایجاد شده با دو منبع تغذیه متفاوت می¬تواند اثر منبع تغذیه را نمایان سازد.