تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار | پایان نامه ها | ایجاد و ارزیابی پوشش نانوساختار خودروانکار DLC-Si3N4 به‌روش قوس کاتدی با تبخیر تارگت Si وگرافیت
حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه
ایجاد و ارزیابی پوشش نانوساختار خودروانکار DLC-Si3N4 به‌روش قوس کاتدی با تبخیر تارگت Si وگرافیت
یکی از نیازهای ضروری در صنعت تزریق پلاستیک، استفاده از روکش¬های خودروانکار بر روی قالب به جهت جلوگیری از خوردگی قالب و اتصال مواد پلیمری بر آن است. از این¬رو پوشش¬های چندلایه خودروانکار بر پایه کربن شبه الماس بر روی قالب¬های و قطعات مورد استفاده قرار می¬گیرد. تاکنون پوشش¬های DLC با روش قوس کاتدی انجام شده است ولی در این رساله هدف دستیابی به پوشش DLC-Si3N4 با استفاده از دو تارگت Si و گرافیت است. در این گونه پوشش¬ها دستیابی به درصد بالایی از پیوندها از نوع SP3 می¬توان رفتار مکانیکی و سایشی را تقویت کند که با کنترل فرایند می¬توان به این مهم دست یافت.