تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار | پایان نامه ها | ایجاد پوشش نانوساختار TiBN با استفاده از روش PACVD بررسی تاثیر متغیرهای فرایندی بر خواص مکانیکی و سایشی آن
حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه
ایجاد پوشش نانوساختار TiBN با استفاده از روش PACVD بررسی تاثیر متغیرهای فرایندی بر خواص مکانیکی و سایشی آن
ایجاد پوشش¬هایی با قابلیت¬های مختلف در مقیاس نانومتری (پوشش¬هایی با ضخامتی کمتر از 100 نانومتر) بر روی ابزارها و ماشین آلات صنعتی سبب بهبود عملکرد، کارآیی و عمر قطعات شده است. تولید و مهندسی پوشش¬ها با هدف ایجاد پوشش¬های چند جزیی با خواص جدید یا بهبود یافته از جمله حوزه¬های پژوهشی در زمینه پژوهش¬های دانشگاهی مرتبط با فناوری نانو است. هرچند ایجاد پوشش¬های سه جزیی TiBN با استفاده از روش رسوب¬گذاری شیمیایی از فاز بخار به کمک پلاسما (PACVD) در دنیا انجام شده است ولی این پوشش تاکنون در کشور اعمال نشده است. این پوشش نانوساختار جزء پوشش-های سخت و مقاوم بوده که کاربردهای زیادی بر روی قالب¬ها خواهد داشت. به دلیل محرز بودن اثر دمای لایه¬نشانی، ترکیب پلاسمایی و درصد چرخه کار، بایستی این سه عامل به دقت مورد تحلیل و کنکاش قرار گیرد.