حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • طراحی و ساخت سامانه‌های پیش‌تصفیه آب و پساب

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
 • ساخت روانکار یا نانوپوشش مقاوم به حرارت با قابلیت آب‌بندی و کاهش ضریب اصطکاک

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
 • طراحی و ساخت افزاره‌های پوشیدنی جهت پایش سیگنال‌های الکتروکاردیوگراف (ECG)

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
 • فراخوان طرح در زمینه فرآیند تولید کک سوزنی، گوگرد زدایی و فرآوری خوراک‌های آن

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: پوشش؛ PACVD؛ بهینه سازی؛ خواص مکانیکی.

ایجاد پوشش هایی با قابلیت های مختلف در مقیاس نانومتری (پوشش هایی با ضخامتی کمتر از 100 نانومتر) بر روی ابزارها و ماشین آلات صنعتی سبب بهبود عملکرد، کارآیی و عمر قطعات شده است. تولید و...

بخش آماری