حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • ایجاد خواص خودتمیزشوندگی و ضدالکتریسیته ساکن در سطح پنل‌های خورشیدی

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  • ایجاد خواص پایدار خودتمیزشونده، ضد باکتری و ضد بو در کاشی و سرامیک

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
حوزه های صنعتـــی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

ایجاد پوشش¬هایی با قابلیت¬های مختلف در مقیاس نانومتری (پوشش¬هایی با ضخامتی کمتر از 100 نانومتر) بر روی ابزارها و ماشین آلات صنعتی سبب بهبود عملکرد، کارآیی و...

بخش آماری