حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • بهبود عملکرد روغن موتورهای دیزلی و بنزینی با استفاده از نانو افزودنی‌ها

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
 • ایجاد خاصیت پایدار ضدچروک در پارچه‌های پنبه‌ای

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
 • افزایش دوام و جلوگیری از ایجاد صدا در رینگ سیل با استفاده از فناوری نانو

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
 • ساخت جاذب هیدروکربن‌های نسوخته در زمان راه‌اندازی سرد برای کاتالیست خودرو

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: پوشش؛ PACVD؛ بهینه سازی؛ خواص مکانیکی.

ایجاد پوشش هایی با قابلیت های مختلف در مقیاس نانومتری (پوشش هایی با ضخامتی کمتر از 100 نانومتر) بر روی ابزارها و ماشین آلات صنعتی سبب بهبود عملکرد، کارآیی و عمر قطعات شده است. تولید و...

بخش آماری