حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
معرفی مرکز
مرکز توسعه نانوپوشش یکی از زیر مجموعه­ های کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۲ با هدف رسوخ فناوری نانوپوشش­ ها در صنایع و شرکت­های متقاضی و همچنین هدایت و حمایت شرکت­ های سازنده تجهیزات تشکیل شد. این مرکز با گردآوری اساتید، متخصصان و کارشناسان ممتاز کشور در حیطه نانوپوشش­ ها در جهت توانمند نمودن کشور در عرصه این فناوری و کاستن از میزان وابستگی از این طریق تلاش می کند. در حال حاضر این مرکز در گام اول با ارائه خدمات همچون مشاوره و عارضه­ یابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، و آموزش تخصصی و حمایت­ های مالی ویژه در صدد بهره­ مندی صنایع و شرکت­ های متقاضی در حیطه این فناوری می­ باشد. مرکز توسعه نانوپوشش تصمیم دارد در آینده ی نه چندان دور به عنوان یکی از برترین مراکز در حیطه نانوفناوری در آسیا خود را معرفی کند تا از این رو به صادرات این فناوری دست یابد.