حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
اهداف مرکز
مرکز مرکز توسعه نانوپوشش­ یکی از زیرمجموعه­ های کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است. این مرکز یک مدل بومی توانمندسازی فناوری، با هدف توسعه و تقویت فناوری نانوپوشش در کشور و نیز کمک به ایجاد سکوی فناوری­ ای مناسب جهت تبادل فناورانه بین صنعتگران و فناوران ایرانی طراحی شده است. اهداف دیگر این مرکز به قرار ذیل است:
  • آشنایی شرکت­ ها و صنایع با پتانسیل­ های بالقوه و بالفعل فناوری
  • ارائه خدمات فنی و مشاوره­ای به شرکت­ ها و صنایع
  • حل مشکلات صنعتی موجود صنعت با تکیه بر توانمندی فناوری
  • رسوخ و بکارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع و شرکت­ ها
  • کمک به توسعه فناوری در شرکت­ ها و صنایع داخلی
  • کمک به فناوران و شرکت­ ها جهت عرضه فناوری
  • بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری
  •  افزایش بهره ­وری شرکت از طریق بکارگیری فناوری
  • روزآمد نمودن شرکت­ها و صنایع از آخرین تحولات در حوزه فناوری