حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
حمایت های مرکز
در راستای حمایت از صنایع در حوزه فناوری نانوپوشش، مرکز توسعه نانوپوشش، با توجه به نوع صنعت و نیاز آن، حمایت های ذیل را به عمل می آورد:
  • ارائه مشاورهای تخصصی رایگان
  • حمایت بلاعوض مالی برای امور مهندسی تا سقف ۵۰ درصد
  • پرداخت تسهیلات مالی خرید تجهیزات پوشش دهی ساخت داخل تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان
  • حمایت بلاعوض مالی برای تحقیق و توسعه (با هدف حل مشکل صنعتی در حوزه سایش، فرسایش و خوردگی) تا سقف ۵۰ درصد.