حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
برنامه های مرکز
مرکز توسعه نانوپوشش بر اساس درخواست و نیاز متقاضیان صنعتی نظیر حل مشکل مربوط به خط تولید یا افزایش کیفیت محصول، خدماتی همچون تحقیق و توسعه، مهندسی، عارضه­ یابی و مشاوره، آموزش تخصصی و اقدامات حمایتی برای رفع نیاز به عمل می‌آورد. برای این منظور برنامه های ستاد به شرح ذیل است:
  •  نشست های مدیریتی
  • کارگاه های آموزشی
  • بازدیدهای صنعتی
  • انجام عارضه یابی تخصصی
  • نمایشگاه تجاری-صنعتی