حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاوره و عارضه یابی

با توجه به توانمندی بالای علمی متخصصان مرکز توسعه نانوپوشش و استفاده از تجربیات متخصصان کارآزموده، این مرکز در زمینه مشاوره و عارضه ­یابی دارای پتانسیل­ های ویژه­ ای می­ باشد. بسیاری از شرکت­ ها و صنایع صنعتی به علت درگیری در امر تولید از مقوله تحقیقات دور هستند و یک حلقه مفقوده برای به کارگیری جدیدترین تحقیقات دنیا در امر تولید وجود دارد که این مرکز به لطف وجود متخصصان خود این خدمت ارزنده را به متقاضیان ارائه می­ دهد.