حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
تحقیق و توسعه
بدون تردید، تحقیق و توسعه، از بخش­ های هر فعالیت صنعتی است. صنایع برای آنکه بتوانند همچنان در میدان رقابت باقی بمانند، ناگزیر از انجام تحقیق برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ها و حصول بازارهای جدید هستند. مرکز توسعه نانوپوشش با تکیه بر متخصصان وکارشناسان دانشگاهی و صنعتی اهتمام ویژه ای به این مبحث داشته است. خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند:
  • ارتقای کیفیت محصولات و خدمات
  • تدوین و ارائه دانش فنی برای طرح های صنعتی
  • پژوهش­ های کاربردی در زمینه های مورد نیاز صنایع