حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
کندوپاش مغناطیسی

روش کندوپاش (Sputtering) دارای انواع مختلفی از جمله DC، RF، AC، Reactive و مگنترون می باشد. به دلیل هین تنوع در فرایندهای موجود برای این روش می توان پوشش های مختلف با توجه به نوع کاربردشان لایه نشانی کرد. لازم به ذکر است که روش کندوپاش مگنترون در پوشش دهی ابزارهای صنعتی نسبت به انواع دیگر کندوپاش پرکابردتر است. در ادامه مباحث، به توضیح کامل این روش پرداخته می شود.

ü     معرفی روش

ü     تجهیزات

ü     کاربردها

ü     کتب و مقالات مرتبط